Dating site jehova s getuigen

Rated 3.98/5 based on 742 customer reviews

In deze stroming hield men zich bezig met de komst van de Heer Jezus. De richting van Jehovah's getuigen ontstond eind 19e eeuw in de Verenigde Staten als de Bijbelonderzoekers, gesticht door de Amerikaan Charles Taze Russell (1852-1916).Zij noemden zichzelf Vereniging van ernstige Bijbelonderzoekers.JG ontkennen dat de Heilige Geest een persoon is, het is Gods werkzame kracht. Van de zondeval van Adam en Eva had God geen vóórkennis. De val van Satan vond plaats na de schepping van Adam en Eva en gebeurde toen hij Eva verzocht in de hof van Eden. Een 'kleine kudde' van 144.000 'gezalfden', heeft een hemelse roeping en zal met Christus zullen regeren in het Vrederijk. Zijn terugkomst was onzichtbaar voor de natuurlijke ogen. Van 19 heette een Nederlands tijdschrift van JG: De Wachttoren en Verkondiger der Tegenwoordigheid van Christus. Het einde van het huidige goddeloze bestel op deze aarde zou in 1914 zijn. Het avondmaal wordt wel gevierd, éénmaal in het jaar, maar alleen de enkeling die overtuigd is tot de genoemde groep van 144.000 te behoren, mag het avondmaal gebruiken. JG verwerpen op grond van de Bijbel bloedtransfusie. De Wachttoren (The Watchtower), sinds 1879 uitgegeven, is vertaald in vele talen en behoort tot de meest verspreide religieuze tijdschriften ter wereld.In 2018 zouden er nog 18.000 van hen op aarde leven. Toen dat het bestel niet ten onder ging, werd het einde opgeschort tot een later jaar, waarvan de jaren 1925 en 1975 de meest bekende zijn. Jezus Christus zal een vrederijk stichten, een aards paradijs, waar de rechtvaardigen mogen ingaan. Zie Jehovah's Getuigen/Avondmaalsviering voor het hoofdartikel. Sinds 1945 leren de JG dat de dood te verkiezen is boven bloedtransfusie. "Het doel van dit tijdschrift, de Wachttoren, is Jehovah God, de soevereine heerser van het universum, te eren.De overige getuigen zijn bestemd voor de aarde en zullen in het vrederijk op de paradijselijke aarde leven. Vanuit de hemel zal hij regeren met een uitverkoren gezelschap van 144.000 rechtvaardigen. Net zoals een wachttoren in de oudheid iemand in staat stelde iets al van verre te zien aankomen, zo laat dit tijdschrift de betekenis van het wereldgebeuren zien in het licht van de Bijbelse profetieën.Het troost mensen met het goede nieuws dat Gods koninkrijk, een echte regering in de hemel, binnenkort een eind zal maken aan alle slechtheid en de aarde in een paradijs zal veranderen.Jehovah witnesses dating service Maturity is reached.

dating site jehova s getuigen-57

dating site jehova s getuigen-5

dating site jehova s getuigen-45

dating site jehova s getuigen-4

Jehovah’s Witnesses), officieel genaamd Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen, zijn een adventistische sekte in het christendom die ontstaan is in de tweede helft van de 19 eeuw.

Ze leggen zich toe op huis-aan-huis verkondiging van het Koninkrijk van God.

De beweging is ontstaan binnen de stroming van het adventisme (advent = aankomst) in de 19e eeuw.

De centrale leiding is het Wachttorengenootschap, het ‘Besturend Lichaam’, dat gevestigd is in de Verenigde Staten.

Zij hechten grote waarde aan het gebruik van de Godsnaam Jehovah, geloven dat Jezus de engel Michaël is en dat ze eens, op 144.000 voor de hemel bestemde getuigen na, op een paradijselijke aarde zullen leven.

Leave a Reply